wyszukiwarka
 
    
O firmie
Dział handlowy
Kontakt
Formularz zamówienia

Dane nabywcy:

Imię i  nazwisko lub nazwa firmy

…………………………………………………

Adres:

………………………………………………..

………………………………………………..

Nr tel:……………………………………….

e-mail……………………………………….

 

 

P.W.Arikon-agro

Roman Konieczny

Ul. Jackowskiego 27

63-000 Środa Wlkp.

tel./fax.:+48 61 285 45 41

kom.503-144-628

www.arikon.com.pl

arikon@aricon.com.pl

 

 

Zamówienie
na ………………………………………….

L.p.

Nazwa produktu

Cena netto

Ilość

Kwota ogółem

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie jest ważne w momencie dokonania przedpłaty w wysokości 20 % wartości zamówienia.

 Nabywca jest zobowiązany do dokonania  wpłaty osobiście w kasie firmy lub na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku BZ WBK S.A.  Nr konta: 98 1090 1418 0000 0001 0457 0743

 

Oświadczamy, że:

1. Firma nasza jest podatnikiem uprawnionym do otrzymywania  faktury VAT.
2. Numer identyfikacyjny     NIP:


   Upoważniamy firmę ARIKON-agro do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu osoby z naszej strony uprawnionej (upoważnionej).
   Upoważnienie ważne jest do odwołania, chyba że wcześniej powiadomimy Was o wygaśnięciu upoważnienia (utracie przez nas uprawnienia).


Podpis i pieczęć zamawiającego